فلسفه دوازدهم

فلسفه دوازدهم پاسخ تطبیق صفحه 41

جواب تطبیق صفحه 41 فلسفه دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 41 فلسفه دوازدهم فلسفه دوازدهم تطبیق: در کتاب فلسفه سال قبل با دیدگاه فلاسفه مسلمان درباره ابزار شناخت آشنا شدید. پاکنون توضیح دهید که آیا میان آن دیدگاه و نظر آنان درباره امکان استدلال عقلی بر وجود خدا، رابطه ای هست …

مشاهده بیشتر »
فلسفه دوازدهم

فلسفه دوازدهم پاسخ مقایسه صفحه 41

جواب مقایسه صفحه 41 فلسفه دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 41 فلسفه دوازدهم فلسفه دوازدهم مقایسه: نظر فلاسفهه مسلمان دربار امکان استدلال عقلی بر وجود خدا، به دیدگاه کدام فیلسوف اروپایی نزدیک است و بانظر کدام فیلسوف تفاوت دارد؟ به نظر دکارت، عقل گرای قرن هفدهم نزدیک است و با نظر …

مشاهده بیشتر »
جغرافیا دهم

جغرافیا دهم پاسخ پرسش از متن صفحه 47

جواب پرسش از متن صفحه 47 جغرافیا دهم پاسخ تمرین صفحه 47 جغرافیا دهم جغرافیا دهم پرسش از متن: به نقشه میانگین بارندگی سالانه کشور نگاه کنید.اگر با رسم خطی عمودی از تهران به بوشهر، این نقشه را به دو قسمت تقسیم کنیم در کدام سمت بارش بیشتری داریم؟ پاسخ: …

مشاهده بیشتر »
جغرافیا دهم

جفرافیا دهم پاسخ پرسش متن صفحه 46

جواب پرسش از متن صفحه 46 جغرافیا دهم پاسخ تمرین صفحه 46 جفرافیا دهم جغرافیا دهم پرسش از متن: برای رفع مشکل کم آبی چه باید کرد؟ پاسخ: 1-رعایت الگوهای بهینه مصرف آب 2-اصلاح روش های آبیاری 3-جلوگیری از آلوده کردن منابع آب 4–تصویه فاضلاب های خانگی

مشاهده بیشتر »
جامعه شناسی دهم

جامعه شناسی دهم پاسخ تامل کنید صفحه 46

جواب تامل کنید صفحه 46 جامعه شناسی دهم پاسخ تمرین صفحه 46 جامعه شناسی دهم جامعه شناسی دهم تامل کنید: فرصت ها و محدودیت های جهان احتماعی به صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می شود. حقوق و تکالیف، به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمی …

مشاهده بیشتر »
جامعه شناسی دهم

جامعه شناسی دهم پاسخ تحلیل کنید صفحه 43

جواب تحلیل کنید صفحه 43 جامعه شناسی دهم پاسخ تمرین صفحه 43 جامعه شناسی دهم جامعه شناسی دهم تحلیل کنید : برابر مقررات داشتن جزوه و کتاب درسی در جلسه امتحان ممنون است. فرصت هها و محدودیت های این ممنوعیت را تحلیل کنید. پاسخ: فرصت ها: 1-تاکید بر آموزش عمیق …

مشاهده بیشتر »
کتاب درسی زیست یازدهم

زیست یازدهم پاسخ فعالیت صفحه 40

جواب فعالیت صفحه 40 زیست یازدهم پاسخ فعالیت 1 فصل سوم زیست یازدهم فعالیت زیست یازدهم: سال گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدید. الف)با توجه به اطلاعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ بافت پیوندی از انواع یاخته ها، رشته های …

مشاهده بیشتر »

فیزیک یازدهم ریاضی پاسخ فعالیت صفحه 47

جواب فعالیت صفحه 47 فیزیک یازدهم ریاضی پاسخ فعالیت 2-1 صفحه 47 فیزیک یازدهم ریاضی فعالیت فیزیک یازدهم ریاضی: سرعت سوق الکترون های آزاد در یک رسانا می تواند به کندی سرعت حرکت یک حلزون باشد. اگر سرعت سوق الکترون ها این قدر کم است. پس چرا وقتی کلید برق …

مشاهده بیشتر »
تصویر صفحه 47 شیمی دهم

شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 47

جواب باهم بیاندیشیم صفحه 47 شیمی دهم پاسخ تمرین صفحه 47 شیمی دهم 1)در شکل زیر تعقیر دما و برخی اجزای سازنده هواکره برحسب ارتفاع از سطح زمین نشان داده شده است .با توجه به آن: آ)آیا روند تعقیر دما در هواکره را می توان دلیلی بر لاله ای بودن …

مشاهده بیشتر »

انشا صفحه 36 دهم درباره ی تلفن همراه

نگارش صفحه 36 دهم درباره ی تلفن همراه جواب کارگاه نوشتن درس دوم دهم موضوع انشا : یک نوشته عینی-ذهنی درباره ی تلفن همراه متن انشا :  امروزه هرگاه صحبت از تلفن همراه یا به قول خودمان موبایل می شود همه ی نگاه ها به سمت گوشی های هوشمند و …

مشاهده بیشتر »