صفحه اصلی / Uncategorized

Uncategorized

پاسخ پرسش و فعالیت صفحه 61 آزمایشگاه دهم

علوم آزمایشگاهی دهم

جواب پرسش و فعالیت صفحه 61 آزمایشگاه دهم پاسخ تمرین صفحه 61 آزمایشگاه دهم آزمایشگاه دهم پرسش و فعالیت صفحه 61 : 1-آیا می دانید مرکز زمین لرزه در کدام نقطه از دایره قرار گرفته است؟ پاسخ : در محل تلاقی هر سه دایره 2-اگر این مراحل را فقط توسط لرزه …

مشاهده بیشتر »

فارسی دهم معنی درس 5 صفحه 39

فارسی دهم

معنی درس 5 صفحه 39 فارسی دهم آرایه های درس 5 فارسی دهم فارسی دهم معنی درس: قالب شعر: قصیده 1-هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد        هم رونق زمان شما نیز بگذرد رونق: فروغ روشنایی آرایه: گذر مرگ: کنایه از نابودی و زوال / تشخیص: گذر …

مشاهده بیشتر »

انسان و محیط پاسخ فعالیت 3 صفحه 35

انسان و محیط زیست

جواب فعالیت 3 صفحه 35 انسان و محیط یازدهم پاسخ تمرین صفحه 35 انسان و محیط یازدهم انسان و محیط فعالیت 3: برای کاهش آلودگی هوای محیط زندگی خود، چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟ پاسخ: توسعه و تجهیز وسایل نقلیه عمومی _استاندارد کردن سوخت وسایل نقلیه_اتخاذ روش هایی مانند احداث …

مشاهده بیشتر »

فیزیک یازدهم ریاضی پاسخ فعالیت صفحه 47

جواب فعالیت صفحه 47 فیزیک یازدهم ریاضی پاسخ فعالیت 2-1 صفحه 47 فیزیک یازدهم ریاضی فعالیت فیزیک یازدهم ریاضی: سرعت سوق الکترون های آزاد در یک رسانا می تواند به کندی سرعت حرکت یک حلزون باشد. اگر سرعت سوق الکترون ها این قدر کم است. پس چرا وقتی کلید برق …

مشاهده بیشتر »