انسانی

انسانی یازدهم ,دانلود نمونه سوالات انسانی یازدهم

علوم و فنون یازدهم پاسخ خودآزمایی صفحه 40

علوم و فنون یازدهم

جواب خودآزمایی صفحه 40 علوم و فنون یازدهم پاسخ خودآزمایی صفحه 40 علوم و فنون ادبی 2 علوم و فنون یازدهم خودآزمایی: 1-شعر زیر را بخوانید و به پرسش ها دهید: آن یکی آمد در یاری بزد                     گفت یارش:(کیستی ای معتمد؟) …

مشاهده بیشتر »

تاریخ یازدهم پاسخ فعالیت 2 صفحه 46

تاریخ یازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 46 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 46 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فعالیت 2 : پس از مطالعه درس، همفکری کنید و بگویید، شیوه به خلافت رسیدن خلفای نخستین چه تفاوت و شباهتی با هم داشت؟ پاسخ : خلیفه اول در سقیفه بر مبنای اجماع بزرگان قبایل …

مشاهده بیشتر »

تاریخ یازدهم پاسخ فعالیت 1 صفحه 43

تاریخ یازدهم

جواب فعالیت صفحه 43 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 43 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فعالیت 1 : با توجه به مباحث مطرح شده در سقیفه : اشخاص و یا نمایندگان هر یک از گروه های مسلمان برای اثبات حقانیت خود در جانشینی پیامبر بر چه معیار هایی تاکید کردند؟ به …

مشاهده بیشتر »

روانشناسی یازدهم پاسخ فعالیت 2-1 صفحه 39

روانشناسی یازدهم

جواب فعالیت 2-1 صفحه 39 روانشناسی یازدهم پاسخ تمرین صفخه 39 روانشناسی یازدهم روانشناسی یازدهم فعالیت 2-1: با توجه به اشعار زیر مشخص کنید کدامیک به عامل زیستی و کدام به عامل محیطی اشاره دارد: زینهار از قرین بد زینهار                  و قنا …

مشاهده بیشتر »

روانشناسی یازدهم پاسخ سوال صفحه 38

روانشناسی یازدهم

جواب سوال صفحه 38 روانشناسیی یازدهم پاسخ سوال صفحه 38 روانشناسی یازدهم روانشناسی یازدهم سوال: در چه سنی دوچرخه سواری را یاد گرفتید؟آیا این مهارت در نتیجه تعقیرات رشدی حاصل شده است، یا با تمرین و آموزش مکرر؟ پاسخ: کودکان در فاصله 7 تا 11 سالگی بسیاری از مهارت ها …

مشاهده بیشتر »

انسان و محیط پاسخ فعالیت 3 صفحه 35

انسان و محیط زیست

جواب فعالیت 3 صفحه 35 انسان و محیط یازدهم پاسخ تمرین صفحه 35 انسان و محیط یازدهم انسان و محیط فعالیت 3: برای کاهش آلودگی هوای محیط زندگی خود، چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟ پاسخ: توسعه و تجهیز وسایل نقلیه عمومی _استاندارد کردن سوخت وسایل نقلیه_اتخاذ روش هایی مانند احداث …

مشاهده بیشتر »

انسان و محیط پاسخ فعالیت 2 صفحه 35

انسان و محیط زیست

جواب فعالیت 2 صفحه 35 انسان و محیط یازدهم پاسخ تمرین صفحه 35 انسان و محیط یازدهم انسان و محیط فعالیت 2 : آزمایش کنید 1-هنگام شروع بارندگی، یک سطل تمیز را زیر باران قرار دهید تا آب درون آن جمع شود. 2-مقداری از آب درون سطل را از کاغذ …

مشاهده بیشتر »

تاریخ یازدهم پرسش های نمونه صفحه 43

تاریخ یازدهم

جواب پرسش های صفحه 43 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 43 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم پرسش های نمونه: 1-چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ پاسخ: الف)از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سوی ایران ب)غلبه استعمار بر مملکت پ)استبداد  دستگاه حاکم ت)مخالقت های مردم و علما یا …

مشاهده بیشتر »

تاریخ یازدهم پاسخ فکر کنید صفحه 42

تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه 42 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 42 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فکرکنید و پاسخ دهید: چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟ پاسخ: زیرا این روزنامه ها به دلیل چاپ مطالب انتقادی درباره وضع ایران و شیوه حکومت کردن قاجارها، …

مشاهده بیشتر »

تاریخ یازدهم پاسخ فکر کنید صفحه 40

تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید صفحه 40 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 40 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فکر کنید: موقعیت جغرافیایی ایران چه نقشی در توجه استعمارگران به مملکت ما داشته است؟ پاسخ: 1-موقعیت حساس ایران بین سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا 2-رقابت اروپایی ها در ایران برای نفوذ و …

مشاهده بیشتر »