تجربی

دوازدهم تجربی,دانلود نمونه سوالات تجربی دوازدهم

سلامت و بهداشت پاسخ فعالیت 1 صفحه 40

سلامت و بهداشت

جواب فعالیت 1 صفحه 40 سلامت و بهداشت پاسخ فعالیت 1 صفحه 40 سلامت و بهداشت دوازدهم سلامت و بهداشت فعالیت 1: برای تامین و حفظ بهداشت و ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره، در تصاویر زیر برخی از نمونه های رعایت و عدم رعایت بهداشت و ایمنی مواد …

مشاهده بیشتر »

هویت اجتماعی پاسخ گفت و گو کنید صفحه 44

هویت اجتماعی

جواب گفت و گو کنید صفحه 44 هویت اجتماعی پاسخ تمرین صفحه 44 هویت اجتماعی دوازدهم هویت اجتماعی گفت و گو کنید: گاهی برخی پزشکان برخلاف هنجارهای پذیرفته شده عمل می کنند. برخی کجروی های پزشکی را نام ببرید و راه ها و شیوه های پیشگیری و کنترل آن را …

مشاهده بیشتر »

هویت اجتماعی پاسخ سوال از متن صفحه 42

هویت اجتماعی

جواب سوال از متن صفحه 42 هویت اجتماعی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 42 هویت دوازدهم هویت اجتماعی سوال از متن: 1-فرایند جامعه پذیری همواره با موفقیت همراه نیست و ممکن است برخی افراد به طور کامل جامعه پذیر نشوند. درآن صورت جامعه برای استمرار و تدادم خود چه می کند؟ پاسخ: با …

مشاهده بیشتر »

هویت اجتماعی پاسخ سوال متن صفحه 41

هویت اجتماعی

جواب سوال متن صفحه 41 هویت اجتمایی پاسخ سوال صفحه 41 هویت اجتماعی دوازدهم هویت اجتماعی سوال از متن: به نظر شما، انسان ها چگونه به جایگاه خود پی می برندو هویت اجتماعی افراد چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ: از طریق حضور در اجتماع و در ارتباط با دیگران به …

مشاهده بیشتر »

دینی دوازدهم پاسخ تفکر در حدیث صفحه 45

دینی دوازدهم

جواب تفکر در حدیث صفحه 45 دینی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 45 دینی دوازدهم دینی دوازدهم تفکر در حدیث: امیرالمومنین علی (ع) می فرماید: فاعل الخیر، خیر منه؛ و فاعل الشر، شر منه. در این سخن حکیمانه  تفکر کنید و رابطه آن را با اخلاص در اندیشه و قلب توضیح …

مشاهده بیشتر »

دینی دوازدهم پاسخ تدبر در قرآن صفحه 43

دینی دوازدهم

جواب تدبر در قرآن صفحه 43 دینی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 43 دینی دوازدهم دینی دوازدهم تدبر در قرآن: خدایی بی نیاز که جز کمال و سعادت بندگانش را نمی خواهد، در کلامی به پیامبر می فرماید: قل انما اعظم بواحده ان تقوموا الله مثنی و فرادی (به بندگانم) بگو …

مشاهده بیشتر »

زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 2 صفحه 44

زیست دوازدهم

جواب فعالیت 2 صفحه 44 زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 2 صفحه 44 زیست دوازدهم     زیست دوازدهم فعالیت 2: مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند. چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کند؟ پاسخ: ژنوتیپ ها:مرد سالم XHy   زن بیمار XhXh …

مشاهده بیشتر »

زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 1 صفحه 44

زیست دوازدهم

جواب فعالیت 1 صفحه 44 زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 1 صحفه 44 زیست دوازدهم زیست دوازدهم فعالیت 1: پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد. چه ژن نمود و رخ نمود هایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ پاسخ: ژن نمودها: IA +IB رخ نمود ها: …

مشاهده بیشتر »