صفحه اصلی / دهم / تجربی (صفحه 2)

تجربی

دهم تجربی,دانلود نمونه سوالات دهم تجربی

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64

نگارش دهم

جواب گارگاه نوشتن صفحه 64 نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64 انشا دهم نگارش دهم کارگاه نوشتن: گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید: سپس سوال ها را سازماندهی کنید. «موزه آذربایجان، یکی از مهم ترین موزه های ایران است…» پرسشها و سازماندهی آنها: ۱- …

مشاهده بیشتر »

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 47

نگارش دهم

جواب گارگاه نوشتن صفحه 47 نگارش دهم پاسخ تمرین صفحه 47 انشا دهم نگارش دهم گارگاه نوشتن: الف) متن و پرسشهای زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، آن هایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید. سپس آنها را متناسب پا متن، گزینش و سازماندهی کنید. …

مشاهده بیشتر »

فارسی دهم پاسخ قلمرو زبانی صفحه 40

فارسی دهم

جواب قلمرو زبانی صفحه 40 فارسی دهم پاسخ تمرین صفحه 40 فارسی دهم فارسی دهم قلمروزبانی: ۱- در شعری که خواندید. پنج واه میقم املایی بیابید و بنویسید. پاسخ: محنت اجل، طالع، تأثیر، طبع ۲- تفاوت معنایی فعل «کُشت» را در ابیات زیر توضیح دهید. گفتم که نوش لعلت ما …

مشاهده بیشتر »

فارسی دهم معنی درس 5 صفحه 39

فارسی دهم

معنی درس 5 صفحه 39 فارسی دهم آرایه های درس 5 فارسی دهم فارسی دهم معنی درس: قالب شعر: قصیده 1-هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد        هم رونق زمان شما نیز بگذرد رونق: فروغ روشنایی آرایه: گذر مرگ: کنایه از نابودی و زوال / تشخیص: گذر …

مشاهده بیشتر »

شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50

شیمی دهم

پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم شیمی دهم باهم بیندیشیم: با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. آ) نمونه ای از هوای مایع با دمای ..۲- درجه سانتی گراد تهیه کرده ايم. اگراین نمونه را تقطیر کنیم. …

مشاهده بیشتر »

شیمی دهم پاسخ پیوند با ریاضی صفحه 48

شیمی دهم

جواب پیوند با ریاضی صفحه 48 شیمی دهم پاسخ تمرین صفحه 48 شیمی دهم شیمی دهم پیوند با ریاضی تغییرات آب و هوای زمین در لایةُ تروپوسفر رخ می دهد. در این لایه با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر؛ دما در حدود۴درجه سانتی گراد افت می کند و در …

مشاهده بیشتر »

علوم آزمایشگاه دهم پاسخ پرسش صفحه 59

علوم آزمایشگاه 1

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 59 علوم آزمایشگاه دهم پاسخ پرسش و فعالیت تکمیلی صفحه 59 علوم آزمایشگاه دهم علوم آزمایشگاه دهم پرسش و فعالیت تکمیلی: در منزل با استفاده از روش بالا و با جایگزین کردن شکر به جای زاج سفید، بلور نبات بسازید. پاسخ: برای این کار ابتدا محلول …

مشاهده بیشتر »

آزمایشگاه علوم دهم پاسخ پرسش متن صفحه 57

علوم آزمایشگاه 1

جواب پرسش از متن صفحه 57 آزمایشگاه علوم دهم پاسخ تمرین صفحه 57 علوم آزمایشگاه دهم آزمایشگاه علوم پرسش از متن: اگر یک زمین فوتبال به ابعاد حدود 100×80 متر در محله شما باشد.این زمین روی نقشه با مقیاس با نقشه بالا (صفحه 57 کتاب درسی) چند میلی متر مربع …

مشاهده بیشتر »

اقتصاد دهم پاسخ فعالیت 3-4 صفحه 44

اقتصاد دهم

جواب فعالیت 3-4 صفحه 44 اقتصاد دهم پاسخ تمرین صفحه 44 اقتصاد دهم اقتصاد دهم فعالیت 3-4: در کشوری، کالا های زیر در مدت یک سال تولید شده است. با توجه به رقم این تولیدات، تولید ناخالص و خالص داخلی این کشور را محاسبه کنید: موادغذایی 40 تن از قرار …

مشاهده بیشتر »

اقتصاد دهم پاسخ فعالیت 1-4 صفحه 41

اقتصاد دهم

جواب فعالیت 1-4 صفحه 41 اقتصاد دهم پاسخ تمرین صفحه 41 اقتصاد دهم اقتصاد دهم فعالیت 1-4 : گاهی در جنگ اقتصادی ارایه آمار های غلط، ذهنیت نادرست در بین مردم ایجاد می کند و یا موجب اشتباه محاسباتی در بین مسیولان و نخبگان می شود. مثال هایی را ارایه …

مشاهده بیشتر »