پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 77 نگارش دهم

جواب کارگاه نوشتن صفحه 77 نگارش دهم

پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 77 نگارش دهم

 

نگارش دهم کارگاه نوشتن:

1-نوشته های زیر را بخوانید و مشخص کنید کدام یک از آنها نوشته ذهنی و کدام یک نوشته عینی است؟ سپس معین کنید کدام متن با روش(جانشین سازی)نوشته شده است؟

متن یک

(با کفش های بابا خوب راه می رم…)

این متن ذهنی است و با شیوه جانشین سازی نوشته شده است.

متن دو

(اگر تمامی کتاب های تاریخ را ورق بزنیم…)

این متن عینی است.

متن سه

(شاید در کفش شما هم روزی سنگریزه رفته باشد…)

این متن به روش ذهنی نوشته شده و شیوه جانشین سازی در آن به کار رفته است.

One thought on “پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 77 نگارش دهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *