آزمایشگاه دهم پاسخ پرسش و فعالیت صفحه 63

جواب پرسش و فعالیت صفحه 63 آزمایشگاه دهم

پاسخ تمرین صفحه 63 آزمایشگاه دهم

علوم آزمایشگاهی دهم

آزمایشگاه دهم پرسش و فعالیت :

1-در نقطه a فاصله سطح ایستایی را از سطح اندازگیری کنید.

پاسخ :

عمق نقطه در شکل (الف) 2/4=a سانتی متر و در شکل (ب) 1/2=a سانتی متر است.

2-عمق سطح ایستایی را در نقطه a شکل الف و ب را با هم مقایسه کنید.

پاسخ :

در شکل (الف)، سطح ایستایی در عمق بیشتری نسبت به سطح زمین قرار دارد؛ اما در شکل (ب)، سطح ایستایی به سطح زمین نزدیک است و امکان تشکیل چشمه وجود دارد.

3-عمق سطح ایستایی در دشت ها بیشتر است یا مناطق کوهستانی مجاور آنها؟

پاسخ :

مناطق کوهستانی

4-علت تشکیل چشمه چیست؟

پاسخ :

هنگامی که ارتفاع سطح ایستایی با سطح زمین یکسال یا بالا تر از آن باشد، آب های زیرزمینی خود به خود به سطح زمین راه می یابد که به آن چشمه می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *