نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64

جواب گارگاه نوشتن صفحه 64 نگارش دهم

پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64 انشا دهم

نگارش دهم

نگارش دهم کارگاه نوشتن:

گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید: سپس سوال ها را سازماندهی کنید.

«موزه آذربایجان، یکی از مهم ترین موزه های ایران است…»

پرسشها و سازماندهی آنها:

۱- موزه آذربایجان در کدام شهر است؟

۲- این موزه در کدام قسمت شهر واقع شده است؟

۳- اهمیت و رتبه این موزه در بین موزه های دیگر چگونه است؟

۴- آیا آثار این موزه مربوط به دوران پیش از اسلام است؟

۵- فضای قسمت ورودی ساختمان موزه چگونه است؟

۶- ساختمان موزه چند طبقه است؟

۷- مساحت تقریبی هر طبقه چقدر است؟

۸- در سالن همکف چه آثاری نگهداری می شود؟

٩-در طبقه فوقانی موزه چه آثاری نگهداری می شود؟

.۱-نام تالاری که در طبقه فوقانی قرار دارد. چیست؟

۱۱-از میان آثار موجود در طبقه فوقانی کدام اثر بیشتر جلب توجه می کند؟

۱۲- طبقه زیرین موزه محل نگهداری چه نوع آثاری است؟

۱۳- بازدید از موزه ها چه تأثیری بر بیننده نکته دان دارد؟

One thought on “نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *