صفحه اصلی / دهم / انسانی / نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 47

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 47

جواب گارگاه نوشتن صفحه 47 نگارش دهم

پاسخ تمرین صفحه 47 انشا دهم

نگارش دهم

نگارش دهم گارگاه نوشتن:

الف) متن و پرسشهای زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، آن هایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید.

سپس آنها را متناسب پا متن، گزینش و سازماندهی کنید.

«زعفران، گیاهی گرانبها است؛ گرده آن….»

پرسش ها:

زعفران چیست؟

چه طعمی دارد؟

شیوه کشت آن چگونه است؟

چرا زعفران با طلا برابری می کند؟

آیا نوع بسته بندی زعفران اهمیت خاصی دارد؟

آیا کشت زعفران، کارکرد اقتصادی دارد؟

زعفران، چه خاصیت هایی دارد؟

گزینش و سازماندهی پرسش ها:

1- زعفران چیست؟

2-چرا زعفران با طلا برابری می کند؟

3- آیا کشت زعفران ، کارکرد اقتصادی دارد؟

4-چه رنگی است؟

5- چه طعمی دارد؟

6-زعفران چه خاصیت هایی دارد؟

7- کاربرد آن چیست؟

ب) متن زیر را بخوانید و متناسب با آن پرسش هایی طرح کنید.

سپس با سازماندهی سوّال ها نقشه نوشته را نشان دهید.

«کیک زرد (Yellow cake) عنوانی است که برای اورانیم اکسید غلیظ شده، به کار میرود …»

پرسش ها:

کیک زرد چیست؟

هدف دانشمندان ایرانی از تهیه کیک زرد چیست؟

آیا کیک زرد نام دیگری هم دارد؟

چه کشورهایی کیک زرد تهیه می کنند ؟

ماه اصلی کیک زرد چیست؟

کیک زرد و انرزی هسته ای چه ارتباطی با هم دارند؟

آیا کیک زرد خوردنی است؟

چرا کیک زرد با این عنوان خوانده شده است؟

مواد اوّلیه برای تهیه کیک زرد چیست؟

اگر کیک زرد نداشته باشیم، چه می شود؟

ارتباط کیک زرد با بمب اتمی چیست؟

روش تهیه کیک زرد چگونه است؟

سازماندهی پرسش ها:

1- کیک زرد چیست؟

2- اوه اصلی کیک زرد چیست؟

3-کیک زرد وانرزی هستهای چه ارتباطی پا هم دارند؟

4- آیا کیک زرد نام دیگری هم دارد؟

5-ارتباط کیک زرد با بمب اتمی چیست؟

6-روش تهیه کیک زرد چگونه است؟

7- چرا کیک زرد با آين عنوان خوانده شده است؟

8- چه کشورهایی کیک زرد تهیه میکزند ؟

9- هدف دانشمندان ایرانی از تهیه کیک زرد چیست؟

 

 

درباره حامد

این مطالب را نیز ببینید!

علوم آزمایشگاهی دهم

پاسخ پرسش و فعالیت صفحه 61 آزمایشگاه دهم

جواب پرسش و فعالیت صفحه 61 آزمایشگاه دهم پاسخ تمرین صفحه 61 آزمایشگاه دهم آزمایشگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *