صفحه اصلی / Uncategorized / فارسی دهم معنی درس 5 صفحه 39

فارسی دهم معنی درس 5 صفحه 39

معنی درس 5 صفحه 39 فارسی دهم

آرایه های درس 5 فارسی دهم

فارسی دهم

فارسی دهم معنی درس:

قالب شعر: قصیده

1-هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد        هم رونق زمان شما نیز بگذرد

رونق: فروغ روشنایی
آرایه: گذر مرگ: کنایه از نابودی و زوال / تشخیص: گذر کردن به مرگ نسبت داده شده است / جهان: مجاز زندگی/ زمان و جهان: قافیه / رونق زمان: کنایه از روزگار قدرت و تسلط
معنی: ای ظالمان روزی مرگ به سراغ شما هم میآید و شکوه و عظمت دورة شما هم میگذرد.

2-وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب         بر دولت آشیان شما نیز بگذره

بوم: جفد / محنت: اندوه و غم / دولت: دارایی, زمان فرمانروایی
آرایه: بوم: نماد نحسی و شومی / اضافه تشبیهی: بوم محنت / تلمیح: بوم محلت…(اشاره دارد به اعتقادی عامیانه دربارة نحس بودن جفد: گذشتگان می پنداشتند که عبور جغد از کاشانه ای باعث ویرانی آن میگردد.)
معنی: غم و ناراحتی، جفد شوم و نحس و ویرانگری است که خانه شما را نیز خراب خواهد کرد.

3-آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام          بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

اجل:مرگ

آرایه: اضافه تشبیهی

کنایه از کشنده/ مراعات نظیر: (گلو ،حلق, دهان) / خاص و عام: مجاز از همة مردم / تضاد: (خاص ،عام) / تلمیج: بیت اشاره دارد به آيه ۱۸۵ سوره آل عمران: «کلٌ نفس ذانقةٌ الموت» (هر انسانی طعم مرگ را می چشد)
معنی: مرگ چون آبی است که در گلو گیر کند. منتظر باشید به سراغ شما نیز خواهد آمد.

4-چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد. بیداد ظالمان شما نیز بگذره

چون: وقتی که / به جهان در: در جهان (دو حرف اضافه برای یک متمم) / بقا: جاودانگی، ماندگاری / داد: عدل / بیداد: ظلم و ستم / بگذرد: تمام می شود.
آرایه: تضاد: (داد، بیداد)؛ (عادلان، ظالمان) / واج آرایی: تکرار واج (د) و (آ)
معنی: ای ظالمان، وقتی که عدالت انسان های عادل در جهان ماندگاری ندارد. ظلم و ستم شما نیز نمی ماند و تمام می شود.

آب اجل, اجل (مرگ) به آب تشبیه شده است. (وجه شبه: گلوگیر بودن) / گلوگیر: در اینجا

5-درمملکت چو غرش شیران گذشت و رفت        این عوعو سگان شما نیز بگذرد

غرّش: نعره / عوعو: بانگ
آرابه: استعاره: غرّش شیران؛ استماره از عدل و داد و فرمانروایی حاکمان بزرگ / استعاره: عوغو سگان؛ استعاره
حکومت ذلت بار ظالمان و حاکمان نالایق / تضاد: (شیران، سگان) و (غرش ، عوعو)
معنی: همانطور که فرمانروایی قدرتمندان (عادل) در کشور تمام شده ستم و بیداد ظالمانة شما نیز می گذرد و تمام می شود.

6-بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذره

آرایه: باد: استعاره از مرگ / مراعات تظیر: (شمع و چراغدان) / شمع: استعاره از افسانهای بزرگ / چراغدان:استعاره از قدرتمندان / کشتن: کنایه از خاموش کردن
معنی: مرگ مانند بادی که شمع های بسیاری را خاموش کرده، سراغ چراغ عمر شما هم می آید.

7-زین کاروانسرای، بسی کاروان گذشت           ناچاره کاروان شما نیز بگذرد

آوایه: استعاره: کاروانسرا: استعاره از دنیا و روزگار / استعاره: کاروان؛ استعاره از انسانها / تکرار: (کاروان) / استعاره: کاروان (مصرع دوم): استعاره از حکومت قدرتمندان
معنی: در اين دنیا انسان های زیادی زیسته اند و رفته اند. شما نیز نمی مانید و می روید.

8-ای مفتخّر به طالع مسعود خویشتن            تأثیر اختران شما نیز بگذرد

مفتخر: سربلند، صاحب افتخار / طالع: سرنوشت، بخت / مسعود: نیک بخت / اختر: ستاره
آرایه: تلمیح: به تأثیر ستارگان و آسمان در سرنوشت انسان / مراعات نظیر: (طالع و اختران) / واج آرایی: تکرار
سامت (ت) / گذشتن تأثیر اختران: کنایه از به پایان رسیدن بخت و اقبال / تلمیح: اشاره دارد به عقیده گذشتگان که ستارگان در سرنوشت انسان ها تاثیر دارند.

معنی: ای انسان هایی که به خوشبختی سرنوشت خود افتخار می کنید. دوران خوش اقبالی شما نیز بگذرد.

9-بر تیر جورتان ز تَحَمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد

آرایه: تشبیه: تیر جور( جور و ستم به تیر تشبیه شده است)، (اضافة تشبیهی) / تشبیه: تحمّل به سپر مانند شده است / سپر کردن تحمّل: کنایه از مقاومت در برابر ظلم و ستم / گذشتن سختی کمان: کنایه از به پایان رسیدن ظلم / مراعات نظیر: (تیر، سپر ،کمان)
معنی: جور و ستم شما را با تحمل و صبر خویش سپری می کنیم تا ظلم و جور شما نیز تمام شود.

10-ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع             این گرگی شبان شما نیز بگذرد

رمه: گله، گله گوسفند / گرگ طبع: درنده، گرگ صفت / شبان: چوپان / گرگی: درندگی
آرایه: رمه: استعاره از مردم / چوپان و شبان: استعاره از حاکمان ظالم / مراعات نظیر: (چوپان، رمه، گرگ) / پارادوکس (متناقض نما): گرگ طبع بودن شبان
معنی: ای کسی که مردم را به ظالمان سپرده ای بدان که ظلم و ستم این روزهای شما نیز می گذرد.

درباره حامد

این مطالب را نیز ببینید!

علوم آزمایشگاهی دهم

پاسخ پرسش و فعالیت صفحه 61 آزمایشگاه دهم

جواب پرسش و فعالیت صفحه 61 آزمایشگاه دهم پاسخ تمرین صفحه 61 آزمایشگاه دهم آزمایشگاه …

یک دیدگاه

  1. خیلی عالیییییییبیببیبییییییییی ممنون از کمکتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *