صفحه اصلی / دهم / تجربی / شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50

شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50

پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم

پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم

شیمی دهم

شیمی دهم باهم بیندیشیم:

با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

آ) نمونه ای از هوای مایع با دمای ..۲- درجه سانتی گراد تهیه کرده ايم. اگراین نمونه را تقطیر کنیم. ترتیب
جدا شدن گازها را مشخص کنید.

پاسخ:

در برج تقطیر با بالا بردن دما و گرم کردن هوای مایع، آرام آرام مایع به نقطه جوش خود می رسد و به صورت گاز درمی آید.

هر کدام از اجزا که

دمای جوش پایین تری دارد، زودتر به گاز تبدیل و جدا می شود.

هلیم پایین ترین دمای جوش را دارد و زودتر خارج می شود. پس از هلیم به ترتیب نیتروژن، آرگون و در آخر اکسیژن به صورت گاز در می آیند

و سپس در طبقات برج تقطیر، مابع و از مجرای تعبیه شده خارج می شوند.

ب) دانش آموزی جداشدن برخی گازها را از هوای مایع مطابق شکل زیر طراحی کرده است. مشخص کنید هر گوی رنگی، نشان دهند کدام گاز است؟ چرا؟

 

حالت(۱): در دمای ۲۰۰- درجه سانتی گراد هر سه ماده (نیتروژن، آرگون و اکسیژن)، به حالت مایع هستند.

زیر این دما پایین تر از نقطه جوش آن هاست.

حالت(۲): در دمای ۱۹۵-درجه سانتی گراد آرگون و اکسیژن به حالت مایع هستند.

زیرا این دما پایین تر از نقطة جوش آنهاست. ولی چون از دمای جوش نیتروژن (۱۹۶-درجه سانتی گراد) بالاتر است.

نیتروژن به حالت گاز درمی آید و آرام آرام جدا می شود. (گوی آبی = نیتروژن)

حالت (۳): دراین حالت، نیتروژن که دمای جوش بسیار پایین تری از دمای ۱۸۵-درجه سانتی گراد دارد

به حالت گازی شکل جدا و از ظرف خارج شده است.

گاز آرگون دمای جوشی نزدیک به ۱۸۵-درجه سانتی گراد دارد، در نتیجه در این دما شروع به تبخیر و جدا شدن می کند.

گاز اکسیزن که دمای جوش بالاتری دارد به حالت مایع در ظرف موجود است. (گوی سفید= آرگون و گوی قرمز=اکسیژن)

پ) دردمای ۸۰- درجه سانتی گراد اجزای سازنده هوای مایع به کدام شکل وجود دارند؟ چرا؟

دمای ۸۰-درجه سانتی گراد بسیار بالاتر از دمای جوش نیتروژن، اکسیژن و آرگون است:

بنابراین هر سه ماده در این دما گازی شکل هستند:

در نتیجه حالت (۱) مربوط به ادمای ۸۰- درجه سانتی گراد است.

ت) توضیح دهید چرا تهیة اکسیزن صددرصد خالص در این فرایند دشوار است؟

به دلیل نزدیک بودن دمای جوش گاز آرگون (۱۸۶-درجه سانتی گراد) به گاز اکسپژن (۱۸۴-درجه سانتی گراد) جدا سازی کامل آنها دشوار است و هميشه به همراه اکسیژن، مقداری گاز آرگون نیز جدا می شود.

درباره حامد

این مطالب را نیز ببینید!

علوم آزمایشگاهی دهم

پاسخ پرسش و فعالیت صفحه 61 آزمایشگاه دهم

جواب پرسش و فعالیت صفحه 61 آزمایشگاه دهم پاسخ تمرین صفحه 61 آزمایشگاه دهم آزمایشگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *