صفحه اصلی / یازدهم / انسانی / علوم و فنون یازدهم پاسخ خودآزمایی صفحه 40

علوم و فنون یازدهم پاسخ خودآزمایی صفحه 40

جواب خودآزمایی صفحه 40 علوم و فنون یازدهم

پاسخ خودآزمایی صفحه 40 علوم و فنون ادبی 2

علوم و فنون یازدهم

علوم و فنون یازدهم خودآزمایی:

1-شعر زیر را بخوانید و به پرسش ها دهید:

آن یکی آمد در یاری بزد                     گفت یارش:(کیستی ای معتمد؟)

گفت: من؛ گفتش:(برو هنگام نیست)       برچنین خوانی مقام خام نیست

خام را جز آتش هجر و فراق                       کی پزد کی وار رهاند از نفاق؟

رفت آن مسکین و سالی در سفر                 در فراق دوست سوزید از شرر

پخته شد آن سوخته؛ پس بازگشت                        باز گرد خانه انبار گشت

حلقه زد بر در به صد ترس و ادب                     تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب

بانگ زد یارش که (بر در کیست آن؟)        گفت:( بر در هم تویی ای دلستان)!

(مثنوی معنوی مولوی)

الف) دو مورد از ویژگی های زبان آن را بنویسید.

پاسخ:

1)کاربرد واژه های عربی مانند: مشعشع، قند، حسن، عناصر، شیخ، صنعت و…

2)کاربرد(می) به جای (همی) نسبت به شعر سبک خراسانی مانند، می نشود.

3)در آمیخته بودن ویژگی های شعر سبک خراسانی و عراقی در این غزل.

ب) ویژگی فکری حاکم بر آن چیست؟

پاسخ:

فراق_دراین شعر مولانا از فراق انسان کامل ناله سر می دهد.

پ) دو مورد از ویژگی های این شعر را بنویسید.

پاسخ:

1)کاربرد تشبیهات مانند:آفتاب حسن، رخ به باغ و گلستان

2)کاربرد تلمیح مانند: بیت 4، اشاره به رستم و دستان.

3)وجود استعاره ها مانند: شیرخدا، چهره مشعشع، چهره تابان.

4)نرم و دلنشین بودن شعر.

تقطیع هجایی مصراع یکم بن       ما       ی رخ   ک    با      غ گ    لس     تا      ن ما      ر    زوست
تقطع هجایی مصراع دوم بگ     شا       ی لب    ک   قن      د ف    را      وا      ن ما      ر    زوست

2- چرا در عصر مفول و تیمور، تاریخ نویسی رواج پیدا کرد؟توضیح دهید.

پاسخ:

به سبب علاقه شدید آنان به ثبت وقایع مربوط به پدران و اجدادشان

3-ویژگی های زبانی ابیات فردوسی و حافظ را در مثال های زیر با یکدیگر مقایه کنید:

چنین گفت رسم به آواز سخت    که ای شاه شادان دل و نیک بخت

اگر جنگ خواهی و خون ریختن           برین گومه سختی بر آویختن،

بگو تا سوار آورم زابلی     که باشد با خنجر کابلی

بر این رزمگه شان به جنگ آوریم    خود ایدر زمانی درنگ آوریم

(فردوسی)

*********

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد     یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار                      صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل           شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

هر کاو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز    نقشش به حرام ار خود، صورتگر چین باشد

(حافظ)

پاسخ:

فردوسی:

الف)کاربرد واژگان فارسی

ب)زبان کهن و استوار قدیمی

پ)کاربرد حرف های اضافه کهن مانند(اندر)

حافظ:

الف)کاربرد واژگان عربی

ب)زبان در هم آمیخته نو و کهنه

پ)کاربرد حرف های اضافه نو مثل (در) به جای (اندر)

4-یک مورد از ویژگی های فکری بیت های زیر را بنویسید؛سپس یک تسبیه فشرده و یک تشبیه گسترده بیابید و پایه های آن را مشخص کنید.

آتش است آب دیده مظلوم       چون روان گشت، خشک و تر سوزد

تو چو شمعی از او هراسان باش     که اول، آتش ز شمع سر سوزد

(سیف فرغانی)

پاسخ:

ویژگی های فکری:

1)غم گرایی

2)رواج روحیه عرفانی و اخلاقی در شعر

*تشبیه فشرده: آتش است آب دیده مظلوم: آب دیده مظلوم(مشبه) آتش(مشبه به)

*تشبیه گسترده: تو چو شمعی؛ تو(مشبه) شمع(مشبه به) چو(ادات تشبیه)

5-پایه های آوایی را در شعر فردوسی(خورآزمایی 3) مشخص نمایید.

پاسخ:

چ        نین        گف ت         رس       تم ب          آ          وا ز              سخت
ک        ای         شا ه           شا       داق د           ل        نی ک             بخت

 

درباره حامد

این مطالب را نیز ببینید!

روانشناسی یازدهم

روانشناسی یازدهم پاسخ سوال صفحه 38

جواب سوال صفحه 38 روانشناسیی یازدهم پاسخ سوال صفحه 38 روانشناسی یازدهم روانشناسی یازدهم سوال: …

یک دیدگاه

  1. خیلی مطلب جالب بود ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *