روانشناسی یازدهم پاسخ فعالیت 2-1 صفحه 39

جواب فعالیت 2-1 صفحه 39 روانشناسی یازدهم

پاسخ تمرین صفخه 39 روانشناسی یازدهم

روانشناسی یازدهم

روانشناسی یازدهم فعالیت 2-1:

با توجه به اشعار زیر مشخص کنید کدامیک به عامل زیستی و کدام به عامل محیطی اشاره دارد:

زینهار از قرین بد زینهار                  و قنا ربنا عذاب الناز

پاسخ: محیطی

پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است        تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

پاسخ: زیستی

عاقب گرگ زاده گرگ شود      گر چه با آدمی بزرگ شود

پاسخ: زیستی

با سیه دل چه سود گقتن وعظ          نرود میخ آهنین در سنگ

پاسخ: زیستی

پسر نوح با بدان بنشبت                    خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزی چند                  پی نیکان گرفت و مردم شد

پاسخ: محیطی

گلی خوشبوی در حمام روزی              رسید از دست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری                        که از بوی دلاویز تو مستم

بگفتا من گلی نا چیز بودم               ولیکن مدتی با گل نشستم

کمال همنشین در من اثر کرد             و گرنه من همان خاکم که هستم

پاسخ: محیطی

2 thoughts on “روانشناسی یازدهم پاسخ فعالیت 2-1 صفحه 39

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *