صفحه اصلی / 2019 / اکتبر

آرشیو ماهانه: اکتبر 2019

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت پاسخ فعالیت 1 صفحه 40

جواب فعالیت 1 صفحه 40 سلامت و بهداشت پاسخ فعالیت 1 صفحه 40 سلامت و بهداشت دوازدهم سلامت و بهداشت فعالیت 1: برای تامین و حفظ بهداشت و ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره، در تصاویر زیر برخی از نمونه های رعایت و عدم رعایت بهداشت و ایمنی مواد …

مشاهده بیشتر »
هویت اجتماعی

هویت اجتماعی پاسخ گفت و گو کنید صفحه 44

جواب گفت و گو کنید صفحه 44 هویت اجتماعی پاسخ تمرین صفحه 44 هویت اجتماعی دوازدهم هویت اجتماعی گفت و گو کنید: گاهی برخی پزشکان برخلاف هنجارهای پذیرفته شده عمل می کنند. برخی کجروی های پزشکی را نام ببرید و راه ها و شیوه های پیشگیری و کنترل آن را …

مشاهده بیشتر »
هویت اجتماعی

هویت اجتماعی پاسخ سوال از متن صفحه 42

جواب سوال از متن صفحه 42 هویت اجتماعی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 42 هویت دوازدهم هویت اجتماعی سوال از متن: 1-فرایند جامعه پذیری همواره با موفقیت همراه نیست و ممکن است برخی افراد به طور کامل جامعه پذیر نشوند. درآن صورت جامعه برای استمرار و تدادم خود چه می کند؟ پاسخ: با …

مشاهده بیشتر »
هویت اجتماعی

هویت اجتماعی پاسخ سوال متن صفحه 41

جواب سوال متن صفحه 41 هویت اجتمایی پاسخ سوال صفحه 41 هویت اجتماعی دوازدهم هویت اجتماعی سوال از متن: به نظر شما، انسان ها چگونه به جایگاه خود پی می برندو هویت اجتماعی افراد چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ: از طریق حضور در اجتماع و در ارتباط با دیگران به …

مشاهده بیشتر »
تاریخ یازدهم

تاریخ یازدهم پرسش های نمونه صفحه 43

جواب پرسش های صفحه 43 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 43 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم پرسش های نمونه: 1-چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟ پاسخ: الف)از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سوی ایران ب)غلبه استعمار بر مملکت پ)استبداد  دستگاه حاکم ت)مخالقت های مردم و علما یا …

مشاهده بیشتر »
تاریخ یازدهم

تاریخ یازدهم پاسخ فکر کنید صفحه 42

جواب فکر کنید صفحه 42 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 42 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فکرکنید و پاسخ دهید: چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟ پاسخ: زیرا این روزنامه ها به دلیل چاپ مطالب انتقادی درباره وضع ایران و شیوه حکومت کردن قاجارها، …

مشاهده بیشتر »
تاریخ یازدهم

تاریخ یازدهم پاسخ فکر کنید صفحه 40

جواب فکر کنید صفحه 40 تاریخ یازدهم پاسخ تمرین صفحه 40 تاریخ یازدهم تاریخ یازدهم فکر کنید: موقعیت جغرافیایی ایران چه نقشی در توجه استعمارگران به مملکت ما داشته است؟ پاسخ: 1-موقعیت حساس ایران بین سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا 2-رقابت اروپایی ها در ایران برای نفوذ و …

مشاهده بیشتر »
دینی دوازدهم

دینی دوازدهم پاسخ تفکر در حدیث صفحه 45

جواب تفکر در حدیث صفحه 45 دینی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 45 دینی دوازدهم دینی دوازدهم تفکر در حدیث: امیرالمومنین علی (ع) می فرماید: فاعل الخیر، خیر منه؛ و فاعل الشر، شر منه. در این سخن حکیمانه  تفکر کنید و رابطه آن را با اخلاص در اندیشه و قلب توضیح …

مشاهده بیشتر »
دینی دوازدهم

دینی دوازدهم پاسخ تدبر در قرآن صفحه 43

جواب تدبر در قرآن صفحه 43 دینی دوازدهم پاسخ تمرین صفحه 43 دینی دوازدهم دینی دوازدهم تدبر در قرآن: خدایی بی نیاز که جز کمال و سعادت بندگانش را نمی خواهد، در کلامی به پیامبر می فرماید: قل انما اعظم بواحده ان تقوموا الله مثنی و فرادی (به بندگانم) بگو …

مشاهده بیشتر »
زیست دوازدهم

زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 2 صفحه 44

جواب فعالیت 2 صفحه 44 زیست دوازدهم پاسخ فعالیت 2 صفحه 44 زیست دوازدهم     زیست دوازدهم فعالیت 2: مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند. چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش بینی می کند؟ پاسخ: ژنوتیپ ها:مرد سالم XHy   زن بیمار XhXh …

مشاهده بیشتر »