آرشیو سالانه : 2019

دانلود نمونه سوالات ریاضی دهم نیمسال اول

دانلود نمونه سوالات ریاضی دهم نیمسال اول دانلود نمونه سوالات ریاضی دهم ترم اول دانلود نمونه سوالات ریاضی خوب بالاخره به فصل امتحانات رسیدیم ریاضی یک درسی هست که با حل کردن نمونه سوالات متفاوت و در کنارش تمرین و تکرار میتونید نمره خوبی کسب کنید در پکیج زیر که …

مشاهده بیشتر »
دینی دهم

دینی دهم پاسخ اندیشه و تحقیق صفحه 47

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 47 دینی دهم پاسخ تمرین صفحه 47 دینی دهم دینی دهم اندیشه و تحقیق: ۱- چرا برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند. در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟ پاسخ: این …

مشاهده بیشتر »
دینی دهم

دینی دهم پاسخ فعالیت صفحه 45

جواب فعالیت صفحه 45 دینی دهم پاسخ تمرین صفحه 45 دینی دهم دینی دهم فعالیت: 1- آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند. شیوه درستی را انتخاب کرده اند؟ چرا؟ پاسخ: خیر، با بررسی اين سوال آنان بیشتر متوجه می شوند که نباید …

مشاهده بیشتر »
عربی دهم

عربی دهم جواب پاسخ دهید صفحه 38

جواب پاسخ دهید صفحه 38 عربی دهم پاسخ تمرین صفحه 38 عربی دهم  عربی دهم پاسخ دهید: درست و نادرست را با توجّه به متن درس مشخّص کن: 1-یجوز الاصرار علی نقاط الخلاف و العدوان، للدفاع عن الحقیقه (نادرست) پافشاری بر نقاط اختلاف و دشمنی برای دفاع از حقیقت جایز …

مشاهده بیشتر »
عربی دهم

عربی دهم معنی درس چهار صفحه 36

ترجمه درس چهار  صفحه 36 عربی دهم معنی درس 4 صفحه 36 عربی دهم عربی دهم ترجمه درس: همانا رسالت دین اسلام در گذر زمان ها براساس منطق و دوري از بدی کردن استوار بوده است. پس همانا خداوند متعال می فرماید: «خوبی با بدی برابر نیست. بدی را با …

مشاهده بیشتر »
نگارش دهم

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64

جواب گارگاه نوشتن صفحه 64 نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64 انشا دهم نگارش دهم کارگاه نوشتن: گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید: سپس سوال ها را سازماندهی کنید. «موزه آذربایجان، یکی از مهم ترین موزه های ایران است…» پرسشها و سازماندهی آنها: ۱- …

مشاهده بیشتر »
نگارش دهم

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 47

جواب گارگاه نوشتن صفحه 47 نگارش دهم پاسخ تمرین صفحه 47 انشا دهم نگارش دهم گارگاه نوشتن: الف) متن و پرسشهای زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، آن هایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید. سپس آنها را متناسب پا متن، گزینش و سازماندهی کنید. …

مشاهده بیشتر »
فارسی دهم

فارسی دهم پاسخ قلمرو زبانی صفحه 40

جواب قلمرو زبانی صفحه 40 فارسی دهم پاسخ تمرین صفحه 40 فارسی دهم فارسی دهم قلمروزبانی: ۱- در شعری که خواندید. پنج واه میقم املایی بیابید و بنویسید. پاسخ: محنت اجل، طالع، تأثیر، طبع ۲- تفاوت معنایی فعل «کُشت» را در ابیات زیر توضیح دهید. گفتم که نوش لعلت ما …

مشاهده بیشتر »
فارسی دهم

فارسی دهم معنی درس 5 صفحه 39

معنی درس 5 صفحه 39 فارسی دهم آرایه های درس 5 فارسی دهم فارسی دهم معنی درس: قالب شعر: قصیده 1-هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد        هم رونق زمان شما نیز بگذرد رونق: فروغ روشنایی آرایه: گذر مرگ: کنایه از نابودی و زوال / تشخیص: گذر …

مشاهده بیشتر »
شیمی دهم

شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50

پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم شیمی دهم باهم بیندیشیم: با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. آ) نمونه ای از هوای مایع با دمای ..۲- درجه سانتی گراد تهیه کرده ايم. اگراین نمونه را تقطیر کنیم. …

مشاهده بیشتر »