قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
دینی دهم

دینی دهم پاسخ اندیشه و تحقیق صفحه 47

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 47 دینی دهم پاسخ تمرین صفحه 47 دینی دهم دینی دهم اندیشه و تحقیق: ۱- چرا برخی از افراد با این که می گویند آخرت را قبول دارند. در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟ پاسخ: این …

توضیحات بیشتر »
دینی دهم

دینی دهم پاسخ فعالیت صفحه 45

جواب فعالیت صفحه 45 دینی دهم پاسخ تمرین صفحه 45 دینی دهم دینی دهم فعالیت: 1- آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند. شیوه درستی را انتخاب کرده اند؟ چرا؟ پاسخ: خیر، با بررسی اين سوال آنان بیشتر متوجه می شوند که نباید …

توضیحات بیشتر »
عربی دهم

عربی دهم جواب پاسخ دهید صفحه 38

جواب پاسخ دهید صفحه 38 عربی دهم پاسخ تمرین صفحه 38 عربی دهم  عربی دهم پاسخ دهید: درست و نادرست را با توجّه به متن درس مشخّص کن: 1-یجوز الاصرار علی نقاط الخلاف و العدوان، للدفاع عن الحقیقه (نادرست) پافشاری بر نقاط اختلاف و دشمنی برای دفاع از حقیقت جایز …

توضیحات بیشتر »
عربی دهم

عربی دهم معنی درس چهار صفحه 36

ترجمه درس چهار  صفحه 36 عربی دهم معنی درس 4 صفحه 36 عربی دهم عربی دهم ترجمه درس: همانا رسالت دین اسلام در گذر زمان ها براساس منطق و دوري از بدی کردن استوار بوده است. پس همانا خداوند متعال می فرماید: «خوبی با بدی برابر نیست. بدی را با …

توضیحات بیشتر »
نگارش دهم

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64

جواب گارگاه نوشتن صفحه 64 نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 64 انشا دهم نگارش دهم کارگاه نوشتن: گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید: سپس سوال ها را سازماندهی کنید. «موزه آذربایجان، یکی از مهم ترین موزه های ایران است…» پرسشها و سازماندهی آنها: ۱- …

توضیحات بیشتر »
نگارش دهم

نگارش دهم پاسخ کارگاه نوشتن صفحه 47

جواب گارگاه نوشتن صفحه 47 نگارش دهم پاسخ تمرین صفحه 47 انشا دهم نگارش دهم گارگاه نوشتن: الف) متن و پرسشهای زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، آن هایی را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید. سپس آنها را متناسب پا متن، گزینش و سازماندهی کنید. …

توضیحات بیشتر »
فارسی دهم

فارسی دهم پاسخ قلمرو زبانی صفحه 40

جواب قلمرو زبانی صفحه 40 فارسی دهم پاسخ تمرین صفحه 40 فارسی دهم فارسی دهم قلمروزبانی: ۱- در شعری که خواندید. پنج واه میقم املایی بیابید و بنویسید. پاسخ: محنت اجل، طالع، تأثیر، طبع ۲- تفاوت معنایی فعل «کُشت» را در ابیات زیر توضیح دهید. گفتم که نوش لعلت ما …

توضیحات بیشتر »
فارسی دهم

فارسی دهم معنی درس 5 صفحه 39

معنی درس 5 صفحه 39 فارسی دهم آرایه های درس 5 فارسی دهم فارسی دهم معنی درس: قالب شعر: قصیده 1-هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد        هم رونق زمان شما نیز بگذرد رونق: فروغ روشنایی آرایه: گذر مرگ: کنایه از نابودی و زوال / تشخیص: گذر …

توضیحات بیشتر »
شیمی دهم

شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50

پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم پاسخ باهم بیاندیشیم صفحه 50 شیمی دهم شیمی دهم باهم بیندیشیم: با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. آ) نمونه ای از هوای مایع با دمای ..۲- درجه سانتی گراد تهیه کرده ايم. اگراین نمونه را تقطیر کنیم. …

توضیحات بیشتر »
شیمی دهم

شیمی دهم پاسخ پیوند با ریاضی صفحه 48

جواب پیوند با ریاضی صفحه 48 شیمی دهم پاسخ تمرین صفحه 48 شیمی دهم شیمی دهم پیوند با ریاضی تغییرات آب و هوای زمین در لایةُ تروپوسفر رخ می دهد. در این لایه با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر؛ دما در حدود۴درجه سانتی گراد افت می کند و در …

توضیحات بیشتر »